Cool Clean Comfort

Innovation at highest Quality for our Customers’ Good Living.

Our Products & Services

UV Care254 Airflow (รุ่น C2-UV-20-ST2) / แบบติดผนัง (Wall Type)

ราคา 26,900 บาท

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (UVC Air Sanitizer) รุ่น Home use - สำหรับใช้ภายในบ้าน, ห้องนอน, ห้องครัว, ห้องรับแขก

การทำงานของเครื่อง
 • แนะนำใช้ในพื้นที่ 25-35 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด*
 • รุ่นแขวนผนังติดตั้งสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 150-160 เซนติเมตร ไม่ควรมีวัสดุหรือสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกของอากาศ
 • ขนาด Ultraviolet Output 4.5-7.0 w ค่าการใช้พลังงานประมาณ 25W
 • ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
ระยะเวลาฆ่าเชื้อโรค (หลังเปิดเครื่อง)
 • Clearing Time 60-120 นาที โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ จำนวนคน และปริมาณการเข้า-ออก
วัสดุและความปลอดภัย
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (สคบ.)
 • ปลอดภัยกับคนและสัตว์ขณะเปิดใช้งาน
 • ติดตั้งง่าย, เสียบปลั๊ก และเปิดใช้งานได้ทันที
การดูแลรักษา
 • หลอดไฟฆ่าเชื้อโรค มีอายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง (มีพนักงานติดต่อก่อนครบเวลา)
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

*กรณีพื้นที่มีการกั้น มีฉาก มีรูปทรงซับซ้อน แนะนำให้ติดตั้งตามพื้นที่ใช้งานหรือเพิ่มจำนวนเครื่องให้เหมาะสม


UV Care254 Airflow (รุ่น C2-UV-40-ST4) / แบบติดผนัง (Wall Type)

ราคา 54,900 บาท

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (UVC Air Sanitizer) รุ่น WORK STATION - สำหรับพื้นที่ใหญ่, สำนักงาน

การทำงานของเครื่อง
 • แนะนำใช้ในพื้นที่ 40-60 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด*
 • รุ่นแขวนผนังติดตั้งสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 150-160 เซนติเมตร ไม่ควรมีวัสดุหรือสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกของอากาศ
 • ขนาด Ultraviolet Output 9.0-14.0 w ค่าการใช้พลังงานประมาณ 45W
 • ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
ระยะเวลาฆ่าเชื้อโรค (หลังเปิดเครื่อง)
 • Clearing Time 60-120 นาที โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ จำนวนคน และปริมาณการเข้า-ออก
วัสดุและความปลอดภัย
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (สคบ.)
 • ปลอดภัยกับคนและสัตว์ขณะเปิดใช้งาน
 • ติดตั้งง่าย, เสียบปลั๊ก และเปิดใช้งานได้ทันที
การดูแลรักษา
 • หลอดไฟฆ่าเชื้อโรค มีอายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง (มีพนักงานติดต่อก่อนครบเวลา)
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

*กรณีพื้นที่มีการกั้น มีฉาก มีรูปทรงซับซ้อน แนะนำให้ติดตั้งตามพื้นที่ใช้งานหรือเพิ่มจำนวนเครื่องให้เหมาะสม


UV Care254 Airflow (รุ่น UV-40-ST4-G2) / แบบติดผนัง (Wall Type)

ราคา 80,250 บาท

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (UVC Air Sanitizer) รุ่น EXPERT SOLUTIONs - สำหรับห้องประชุม, พื้นที่สัญจรเยอะ, คนรอคิว, หน่วยงานบริการประชาชน

*สินค้านวัตกรรมไทย

การทำงานของเครื่อง
 • แนะนำใช้ในพื้นที่ 65-85 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด*
 • รุ่นแขวนผนังติดตั้งสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 150-160 เซนติเมตร ไม่ควรมีวัสดุหรือสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกของอากาศ
 • ขนาด Ultraviolet Output 13.5-21.0 w ค่าการใช้พลังงานประมาณ 67W
 • ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
ระยะเวลาฆ่าเชื้อโรค (หลังเปิดเครื่อง)
 • Clearing Time 60-120 นาที โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ จำนวนคน และปริมาณการเข้า-ออก
วัสดุและความปลอดภัย
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (สคบ.)
 • รูปทรงโค้งมน เพื่อช่วยให้อากาศไหลเวียนดีขึ้น พร้อมขอบ Acrylic ใสสีทองแดงหนา 5 ซม. รอบเครื่อง เพื่อดักอากาศที่ไหลเวียนในห้องให้อยู่หน้าเครื่อง ได้นานขึ้นก่อนเข้าเครื่อง
 • ปลอดภัยกับคนและสัตว์ขณะเปิดใช้งาน
 • ติดตั้งง่าย, เสียบปลั๊ก และเปิดใช้งานได้ทันที
การดูแลรักษา
 • หลอดไฟฆ่าเชื้อโรค มีอายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง (มีพนักงานติดต่อก่อนครบเวลา)
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

*กรณีพื้นที่มีการกั้น มีฉาก มีรูปทรงซับซ้อน แนะนำให้ติดตั้งตามพื้นที่ใช้งานหรือเพิ่มจำนวนเครื่องให้เหมาะสม


UV Care254 Airflow (รุ่น C2S-UV-20-ST2) / แบบตั้งพื้น (Stand Type)

ราคา 29,900 บาท

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (UVC Air Sanitizer) รุ่น Home use - สำหรับใช้ภายในบ้าน, ห้องนอน, ห้องครัว, ห้องรับแขก

การทำงานของเครื่อง
 • แนะนำใช้ในพื้นที่ 25-35 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด*
 • รุ่นตั้งพื้นวางในพื้นที่ใกล้ที่ทำกิจกรรม แนะนำไม่ควรมีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกของอากาศ
 • ขนาด Ultraviolet Output 4.5-7.0 w ค่าการใช้พลังงานประมาณ 25W
 • ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
ระยะเวลาฆ่าเชื้อโรค (หลังเปิดเครื่อง)
 • Clearing Time 60-120 นาที โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ จำนวนคน และปริมาณการเข้า-ออก
วัสดุและความปลอดภัย
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (สคบ.)
 • ปลอดภัยกับคนและสัตว์ขณะเปิดใช้งาน
 • ติดตั้งง่าย, เสียบปลั๊ก และเปิดใช้งานได้ทันที
 • เคลื่อนย้ายง่าย พร้อมฐานฉนวนไฟฟ้า ปิดทับด้วย Laminate ผิวเรียบ
การดูแลรักษา
 • หลอดไฟฆ่าเชื้อโรค มีอายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง (มีพนักงานติดต่อก่อนครบเวลา)
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

*กรณีพื้นที่มีการกั้น มีฉาก มีรูปทรงซับซ้อน แนะนำให้ติดตั้งตามพื้นที่ใช้งานหรือเพิ่มจำนวนเครื่องให้เหมาะสม


UV Care254 Airflow (รุ่น C2S-UV-40-ST4) / แบบตั้งพื้น (Stand Type)

ราคา 57,900 บาท

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (UVC Air Sanitizer) รุ่น WORK STATION - สำหรับพื้นที่ใหญ่, สำนักงาน

การทำงานของเครื่อง
 • แนะนำใช้ในพื้นที่ 40-60 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด*
 • รุ่นตั้งพื้นวางในพื้นที่ใกล้ที่ทำกิจกรรม แนะนำไม่ควรมีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกของอากาศ
 • ขนาด Ultraviolet Output 9.0-14.0 w ค่าการใช้พลังงานประมาณ 45W
 • ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
ระยะเวลาฆ่าเชื้อโรค (หลังเปิดเครื่อง)
 • Clearing Time 60-120 นาที โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ จำนวนคน และปริมาณการเข้า-ออก
วัสดุและความปลอดภัย
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (สคบ.)
 • ปลอดภัยกับคนและสัตว์ขณะเปิดใช้งาน
 • ติดตั้งง่าย, เสียบปลั๊ก และเปิดใช้งานได้ทันที
 • เคลื่อนย้ายง่าย พร้อมฐานฉนวนไฟฟ้า ปิดทับด้วย Laminate ผิวเรียบ
การดูแลรักษา
 • หลอดไฟฆ่าเชื้อโรค มีอายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง (มีพนักงานติดต่อก่อนครบเวลา)
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

*กรณีพื้นที่มีการกั้น มีฉาก มีรูปทรงซับซ้อน แนะนำให้ติดตั้งตามพื้นที่ใช้งานหรือเพิ่มจำนวนเครื่องให้เหมาะสม


UV Care254 Airflow (รุ่น UV-40-ST4-G2/WMHL) / แบบตั้งพื้น (Stand Type)

ราคา 101,650 บาท

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ (UVC Air Sanitizer) รุ่น EXPERT SOLUTIONs - สำหรับห้องประชุม, พื้นที่สัญจรเยอะ, คนรอคิว, หน่วยงานบริการประชาชน

*สินค้านวัตกรรมไทย

การทำงานของเครื่อง
 • แนะนำใช้ในพื้นที่ 65-85 ตารางเมตร ในพื้นที่ปิด*
 • รุ่นตั้งพื้นวางในพื้นที่ใกล้ที่ทำกิจกรรม แนะนำไม่ควรมีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออกของอากาศ
 • ขนาด Ultraviolet Output 13.5-21.0 w ค่าการใช้พลังงานประมาณ 67W
 • ไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
ระยะเวลาฆ่าเชื้อโรค (หลังเปิดเครื่อง)
 • Clearing Time 60-120 นาที โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ จำนวนคน และปริมาณการเข้า-ออก
วัสดุและความปลอดภัย
 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตาม พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (สคบ.)
 • รูปทรงโค้งมน เพื่อช่วยให้อากาศไหลเวียนดีขึ้น พร้อมขอบ Acrylic ใสสีทองแดงหนา 5 ซม. รอบเครื่อง เพื่อดักอากาศที่ไหลเวียนในห้องให้อยู่หน้าเครื่อง ได้นานขึ้นก่อนเข้าเครื่อง
 • ปลอดภัยกับคนและสัตว์ขณะเปิดใช้งาน
 • ติดตั้งง่าย, เสียบปลั๊ก และเปิดใช้งานได้ทันที
 • เคลื่อนย้ายง่าย พร้อมฐานฉนวนไฟฟ้า ปิดทับด้วย Laminate ผิวเรียบ พร้อม LED ด้านข้าง
การดูแลรักษา
 • หลอดไฟฆ่าเชื้อโรค มีอายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง (มีพนักงานติดต่อก่อนครบเวลา)
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

*กรณีพื้นที่มีการกั้น มีฉาก มีรูปทรงซับซ้อน แนะนำให้ติดตั้งตามพื้นที่ใช้งานหรือเพิ่มจำนวนเครื่องให้เหมาะสม


ภายหลังจากการเปิดตัวเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศแบรนด์ “โซล-เอ็น” เป็นแบรนด์ที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาของไทย ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมไทย เพื่อคนไทย” ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ

รายการทีวี

สื่อออนไลน์ระบบ Solar Attic

ระบบพัดลมระบายอากาศใต้หลังคาโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาระบายความร้อนและความชื้นบริเวณโถงใต้หลังคาบ้าน

  จุดเด่นของระบบ Solar Attic

 • Cooling อุณภูมิภายในตัวบ้านเย็นลงและอยู่สบายขึ้น
 • Healthy ลดการสะสมของความร้อนและความชื้นบริเวณโถงใต้หลังคา ทำให้ลดการเติบโตของเชื้อโรคและกลิ่นอับชื้น
 • Automatic ระบบทำงานเองแบบอัตโนมัติเมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพิ่ม
 • Safety ระบบทำงานโดยใช้กระแสไฟต่ำทำให้ปลอดภัย และสามารถทำงานต่อเนื่องได้ 8-12 ชั่วโมง/วัน

[PDF] คู่มือการใช้งานระบบ Solar Attic

[PDF] ผลการทดสอบการระบายความร้อนความชื้นโถงใต่หลังคาโดย Solar Attic

[PDF] ผลการทดสอบการระบายความร้อนความชื้นห้องนอนชั้น 2 โดยSolar Attic

ระบบ Solar FreshAir

ระบบเพิ่มการหมุนเวียนและระบายอากาศเสียภายในบ้าน จากการที่บ้านมักจะถูกปิดสนิทในตอนกลางวันทำให้อุณหภูมิและความชื้นภายในตัวบ้านสะสมสูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่างๆภายในบ้าน

  จุดเด่นของระบบ Solar FreshAir

 • ระบายสารระเหยของก๊าซฟอร์มัลดีไฮน์ ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซโทลูอีน และสารระเหยอื่นๆ จากกาวและวัสดุประสานจากเฟอร์นิเจอร์ ฝ้า พรม ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพและระบบประสาท
 • ระบายสารระเหยของสารเคมีที่ใช้ภายในบ้าน เช่น สารทำความสะอาดต่างๆ ลูกเหม็น ยาฆ่าแมลง น้ำหอม สเปรย์ปรับอากาศ
 • ระบายกลิ่นไม่พึงประสงค์ จากท่อน้ำและเศษอาหาร
 • ลดการเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย ที่สะสมตามบริเวณฝ้าเพดาน ผ้าม่าน และอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ประเภทผ้า หนัง และกระดาษ
 • ระบายฝุ่นละอองในอากาศภายในตัวบ้าน

ระบบ Solar FreshAir จะช่วยเพิ่มอัตราการหมุนเวียนอากาศภายในบ้านลดการสะสมของมลพิษหรืออากาศเสียภายในบ้าน โดยระบบทำงานอัตโนมัติตามการขึ้นลงของแสงอาทิตย์ ช่วยให้ประหยัด ปลอดภัย และทำให้สุขภาพของผู้อยู่อาศัยในบ้านดีขึ้น

Solar Air-Filter

นวัตกรรมการฟอกอากาศจากภายนอกให้สะอาด สดชื่น ปราศจากฝุ่นพิษ 2.5 PM เพื่อเติม True Oxygen เข้าสู่ตัวบ้าน อาคาร และคอนโดมิเนียมทั่วทั้งหลัง โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยระบบ Solar ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Sol-N Tech

  จุดเด่นของระบบ Solar Air-Filter

 • ด้วยระบบการกรอง 7 ชั้น สามารถกรองได้ถึงระดับฝุ่น 2.5 PM
 • กรองกลิ่นและควันพิษจากการเผาไหม้ ควันพิษจากการสันดาปของเครื่องยนต์ เครื่องจักร และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆ
 • สามารถเติม True Oxygen เข้าสู่บ้านได้ถึง 1,050 - 4,200 ลิตร/นาที

ระบบพลังงานสีเขียวจากธรรมชาติ

ระบบทั้งหมดใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีวันหมด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2สู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อน

ระบบ Solar O
2
Zone

ระบบจัดการและบริหารอากาศภายในบ้านและอาคารแบบสมดุลย์ (balance flow concept) เพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศภายในบ้านและอาคารเพื่อสุขภาพของทุคนในครอบครัว โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

  จุดเด่นของระบบ Solar O2Zone

 • สามารถเติม True Oxygen ที่ปลอดภัยเข้าสู่ตัวบ้านและอาคาร ได้มากถึง 1,050 - 4,200 ลิตร/นาที
 • ด้วยระบบการกรอง 7 ชั้น สามารถกรองได้ถึงระดับฝุ่น 2.5 PM
 • กรองกลิ่นและควันพิษจากการเผาไหม้ ควันพิษจากการสันดาปของเครื่องยนต์ เครื่องจักร และกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นๆ
 • ลดการสะสมความร้อนและความชื้นบริเวณโถงใต้หลังคาระหว่างวันทำให้ไม่มีความร้อน ความชื้นถ่ายเทลงสู่ตัวบ้านในช่วงเย็น
 • สร้างสภาวะความอยู่สบาย สุขภาพแข็งแรง
 • ปลอดภัยด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ที่ประหยัดและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม

Cool Living

ช่วยให้บ้านเย็นลงและประหยัดค่าไฟฟ้าจากการทำงานหนักของเครื่องปรับอากาศ

Clean Air

อากาศภายในบ้านปราศจากฝุ่น 2.5PM และลดการสะสมของสารระเหยเคมีภายในบ้าน ลดกลื่นอับชื้น ลดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ พร้อมสร้าง True Oxygen เข้าสู่ภายในบ้านตลอดเวลา

Comfort Home

ช่วยให้บ้านอยู่สบายลดปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษอากาศภายในบ้าน เสมือนเป็นบ้านตากอากาศทุกๆวัน เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว และระบบมีการดูแลรักษาต่ำและ ปลอดภัย


About Us

ทีมงานของ Sol-N Tech ประกอบไปด้วยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานสีเขียวและสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์การออกแบบระบบและผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปีและมีความตั้งใจนำประสบการณ์มาเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากพลังงานทดแทนเพื่อตอบโจทก์การอยู่อาศัยในปัจจุบัน

"เราให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด"


ขาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของเราผ่านการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย

วิธีการทำงานของ Solar O2 ZONE

นวัตกรรม 4 in 1 ในการจัดการอากาศภายในบ้านและอาคารโดยแนวคิดแบบระบบสมดุลย์ แบบการไหลของน้ำ (River Flow) โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

Our Customers


Contact Us

ส่งข้อความหาเราเพื่อติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา หรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง